Význam a metodika


Časový harmonogram stretnutia


° 1. časť

5´  Privítanie + video o Svetovom stretnutí rodín 2018

10´  Význam, história, program a posolstvo Svetových stretnutí rodín (moderátor-laik napr. jeden z manželov)

5´  Lektúra Amoris laetitia (kňaz alebo moderátorský manželský pár)

20´  Téma a svedectvo (manželia)

5´  Modlitba za rodiny a za SSR 2018

° 2. časť 

45´  Práca v manželských pároch, príp. následné zdieľanie alebo úloha na doma


Metodické poznámky


  • Vytvorenie atmosféry prijatia účastníkov
  • Zabezpečenie opatery detí pre rodičov
  • Technické zabezpečenie