Výhercovia súťaže
v rámci diecéznej prípravy  na Svetové stretnutie rodín v Dubline 2018 


1. cena: Púť celej rodiny na Svetové stretnutie rodín v Dubline 2018, Írsko

Prvú cenu do súťaže venovala Žilinská diecéza. Ďakujeme!

Rodina Solenská Peter a Petra, farnosť Bytča
(účasť na prípravných stretnutiach vo farnosti Petrovice)

Výhercom srdečne gratulujeme!

2. cena: Darčekový poukaz na víkendový pobyt pe celú rodinu v Rodinkove.
Druhú cenu do súťaže venovala nezisková organizácia Familiae Locum - Rodinkovo. Ďakujeme!

Rodina Bačová Ľuboš a Zuzana; Miesto stretnutí: farnosť: Beluša
Rodina Beniačová Rudolf a Mária; Miesto stretnutí: farnosť: Varín
Rodina Čorná Matúš a Gabriela; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina - Mesto
Rodina Čukanová Marián a Alena; Miesto stretnutí: farnosť: Papradno
Rodina Ďurošková Peter a Alena; Miesto stretnutí: farnosť: Rosina
Rodina Gaňová Peter a Jana; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina - Hájik
Rodina Gašparová Branislav a Ema; Miesto stretnutí: farnosť: Hájik
Rodina Gašperová Ján a Mária; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina - mesto
Rodina Gelatková Stanislav a Alica; Miesto stretnutí: farnosť: Lietava
Rodina Hrkútová Ján a Lucia; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina - mesto
Rodina Krajčíová Juraj a Andrea; Miesto stretnutí: farnosť: Stráňavy
Rodina Lokajová Ján a Kristína; Miesto stretnutí: farnosť: Svätého Jakuba Kysucké Nové Mesto
Rodina Ľuptáková Peter a Anna; Miesto stretnutí: farnosť: Teplička nad Váhom
Rodina Melová Ivan a Katarína; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina - Hájik
Rodina Mičková Jozef a Jana; Miesto stretnutí: farnosť: Považská Bystrica - Rozkvet
Rodina Miškovičovci Igor a Silvia; Miesto stretnutí: farnosť: Konská
Rodina Mozoliková Pavol a Anna; Miesto stretnutí: farnosť: Čadca - mesto
Rodina Mulinková Miroslav a Viera; Miesto stretnutí: farnosť: Vrútky
Rodina Ondrišíková Richard a Jana; Miesto stretnutí: farnosť: Teplička nad Váhom
Rodina Ondrušková Peter a Eva; Miesto stretnutí: farnosť: Čadca mesto
Rodina Pavlíková Anton a Jana; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina - Hájik
Rodina Poljaková Tomáš a Martina; Miesto stretnutí: farnosť: Teplička nad Váhom
Rodina Ponechalová Alojz a Katarína; Miesto stretnutí: farnosť: Teplička nad Váhom
Rodina Solenská Peter a Petra; Miesto stretnutí: farnosť: Petrovice
Rodina Spodniaková Milan a Mária; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina - Mesto
Rodina Svitanová Milan a Zuzana; Miesto stretnutí: farnosť: Lietava
Rodina Šafáriková Mário a Miroslava; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina - Vlčince
Rodina Šmihovská Peter a Martina; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina
Rodina Tatarková Juraj a Martina; Miesto stretnutí: farnosť: Skalité
Rodina Veselá Michal a Júlia; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina - Saleziáni
Rodina Veselovská Michal a Daniela; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina - Hájik
Rodina Virgová Marián a Katarína; Miesto stretnutí: farnosť: Beluša
Rodina Virgová Peter a Mária; Miesto stretnutí: farnosť: Beluša
Rodina Zvolenská Marcel a Martina; Miesto stretnutí: farnosť: Gbeľany
Rodina Zábavčíková Miloš a Jana; Miesto stretnutí: farnosť: Papradno
Rodina Belavá Miroslav a Zuzana; Miesto stretnutí: farnosť: Pružina
Rodina Skodovci Jan a Paulina; Miesto stretnutí: farnosť: Zilina-Vlcince
Rodina Pašková Peter a Mária; Miesto stretnutí: farnosť: Beluša
Rodina Kozárikovci Ladislav a Michaela; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina
Rodina Kardošovci Michal a Martina; Miesto stretnutí: farnosť: Brodno
Rodina Kubicová Ján a Ľubica; Miesto stretnutí: farnosť: Čadca
Rodina Jankurovci Lukáš a Lenka; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina-Mesto
Rodina Ďuroškova Peter a Alena; Miesto stretnutí: farnosť: Rosina
Rodina Sedláčková Jozef a Iveta; Miesto stretnutí: farnosť: Farnosť sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto
Rodina Dúhová Boris a Mária; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina-Hájik
Rodina Paluchová Branislav a Emília; Miesto stretnutí: farnosť: Žilina-Vlčince

3. cena: Kniha Manželská STK
Tretiu cenu do súťaže venovala cirkevná organizácia Centrum prípravy na manželstvo. Ďakujeme!

Cenu získava každá rodina, ktorá sa zapojila do súťaže.

Výhercom srdečne gratulujeme!