Súťaž pre rodiny
k duchovnej príprave
na Svetové stretnutie rodín 2018


1. cena: Púť rodiny na svetové stretnutie rodín v Dubline (bude vyžrebovaná jedna rodina zo Žilinskej diecézy)

2. cena: Víkendový pobyt pre celú rodinu v Rodinkove - Dome prijatia pre rodiny (cenu získa jedna rodina z každej farnosti, kde prípravné stretnutia prebiehajú)

3. cena: Kniha s tematikou manželskej resp. rodinnej spirituality podľa vlastného výberu z ponúknutých knižných titulov (cenu získa každá rodina, ktorá sa do súťaže zapojí). Informáciu o tom, z akých kníh si bude možné vybrať zverejníme na tejto stránke v priebehu mesiaca marca. 

Podmienkou zaradenia rodiny do žrebovania je vyplnenie súťažného formulára, ktorý nájdete hneď za podmienkami súťaže.


Podmienky súťaže:

Súťaž je určená najmä pre manželov a rodiny Žilinskej diecézy, ktoré sa vo svojich farnostiach zúčastňujú na duchovnej príprave na Svetové stretnutie rodín 2018 v Dubline. Do súťaže sa však môžu zapojiť aj rodiny z iných diecéz, ktoré sa na toto podujatie duchovne pripravujú.

Tretiu cenu získajú všetky rodiny, ktoré sa zapoja do súťaže vyplnením súťažného formulára. 

Možnosť výberu z kníh však bude limitovaná počtom kníh zaradených do súťaže. Prednosť výberu bude daná na základe časovej pečiatky prihlásených rodín, t.j. tie rodiny, ktorá vyplnia súťažný formulár skôr, budú si môcť aj skôr vybrať z kníh, zaradených do súťaže.


Do žrebovania o 2. cenu budú zaradené rodiny, ktoré splnia nasledujúce podmienky:
 

1. Manželia žijú vo sviatostnom manželstve.

2. Manželia sa sami resp. so svojou rodinou aspoň jedenkrát zúčastnia na prípravnom stretnutí vo svojej farnosti resp. vo farnosti, kde sa stretnutia uskutočňujú, o čom si vyžiadajú písomné potvrdenie od organizátorov stretnutia.

3. Manželia zaregistrujú seba resp. svoju rodinu do súťaže vyplnením a odoslaním súťažného formulára.


Do žrebovania o 1. cenu budú zaradené rodiny, ktoré splnia:

1. všetky podmienky zaradenia do žrebovania o druhú cenu a okrem toho

2. pripoja k súťažnému formuláru fotografiu celej svojej rodiny, ktorá zachytáva nejakú formu ich putovania (napr. spoločná fotka na ceste, v dopravnom prostriedku či na nejakom pútnickom mieste. Fotka môže byť vyhotovená aj doma s nejakým symbolom putovania napr. pútnickou palicou v ruke alebo cestovnou taškou. Fantázii sa medze nekladú).

ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ NA KONCI JÚNA V PRIAMOM PRENOSE 
BUĎ CEZ TV LUX alebo cez FACEBOOK live.


Potvrdenie o účasti na prípravných stretnutiach:


Súťažný formulár: