Príprava vo farnosti 

Na základe výzvy pápeža Frantuška pre všetky diecézy sveta a na podnet Rady pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska začína od Adventu aj na Slovensku príprava vo farnostiach na Svetové stretnutie rodín.

Na prípravu vo farnosti môžete použiť: 

Program AMORIS (zatiaľ dostupný iba v agličtine) alebo

PRÍPRAVNÉ KATECHÉZY v slovenčine, ktoré vytvorila Rada pre rodinu KBS
s prihliadnutím na situáciu rodín na Slovensku