Príprava vo farnosti 

Na základe výzvy pápeža Frantuška pre všetky diecézy sveta a na podnet Rady pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska sa od Adventu 2017 aj na Slovensku prípravovali vo farnostiach na Svetové stretnutie rodín 2018.

Na prípravu vo farnosti bolo možné môžete použiť: 

Program AMORIS (dostupný v agličtine) alebo

PRÍPRAVNÉ KATECHÉZY v slovenčine, ktoré vytvorila Rada pre rodinu KBS
s prihliadnutím na situáciu rodín na Slovensku