Modlitba SSR 2018

OFICIÁLNA MODLITBA RODINY PRE SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN 2018

Bože, náš Otec,

sme bratmi a sestrami v Ježišovi, tvojom Synovi,

jedna rodina, v Duchu tvojej lásky.

Požehnaj nás radosťou lásky,

sprav nás trpezlivými a láskavými,

nežnými a veľkorysými,

s otvoreným srdcom pre núdznych.


Pomôž nám žiť tvoje odpustenie a pokoj,

ochraňuj všetky rodiny svojou milujúcou starostlivosťou,

zvlášť tie, za ktoré sa teraz modlíme:

[Stíšime sa a spomenieme si na členov rodiny a ostatných menovite.]


Upevni našu vieru,

posilni našu nádej,

zachovaj nás v bezpečí tvojej lásky.

Daj, aby sme boli vždy vďační za dar života, o ktorý sa delíme.

O to ťa prosíme skrze Ježiša, nášho Pána,

Amen.


Mária, matka a sprievodkyňa naša, oroduj za nás.

Svätý Jozef, otec a ochranca, oroduj za nás.

Svätí Joachim a Anna, orodujte za nás.

Svätí manželia Louis a Zélia Martinovci, orodujte za nás.