Logo

Význam loga Svetového stretnutia rodín 2018

Sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť logo Svetového stretnutia rodín 2018. Logo je chránené autorským právom. V prípade, že by ste ho chceli reprodukovať, prečítajte si prosím pokyny pre použitie loga. Ďakujeme. PDF verzia pre tlač je k stiahnutiu na tejto stránke.

V srdci loga

V srdci loga je rodina. Členovia rodiny sú tu vyobrazení v rôznom veku a postavení, kráčajúc spoločne v láske, pomáhajúc si navzájom na ceste životom. Nikto nie je vylúčený, nikto nie je ponechaný na okraj. Manželia, starší, slobodní, ovdovení, zasvätení, predstavitelia Cirkvi, deti; všetci sú dôležitou súčasťou našich rodín a všetci sú pozvaní zúčastniť sa na Svetovom stretnutí rodín v roku 2018.

Medzinárodné a ekologické podujatie

Mapa sveta naznačuje, že na tento medzinárodný festival prídu do Írska rodiny z celého sveta. Logo síce zobrazuje iba menšiu časť svetových kontinentov, no v skutočnosti reprezentujú celý svet, spoločný domov všetkých rodín, ktorý nám zveril Boh.

Pápež František nám vo svojej encyklike Laudato si odkazuje, že rodiny majú nenahraditeľnú úlohu v starostlivosti o domov. Pripomína nám, že svätý František z Assisi opisuje našu zem ako "sestru, s ktorou sa delíme o náš život, a nádhernú matku, ktorá nám otvára svoju náruč k objatiu" (pápež František, Laudato si: Staroslivosť on náš spoločný domov, č.1). Svetové stretnutie rodín v írskom Dubline bude skúmať, ako nám rodiny, ktoré sú v skutočnosti našim prvým domovom, môžu pomôcť v starostlivosti o náš spoločný domov - našu Zem.

Cirkev, rodina rodín

Červený polkruh s krížom navrchu silne pripomína logo dublinskej arcidiecézy, ktorá je hostiteľskou diecézou Svetového stretnutia rodín. Tak ako na jednej strane symbolizuje Božiu lásku vytekajúcu z kríža a objímajúcu všetky rodiny na svete, polkruh s krížom tiež predstavujú "kupolu" Cirkvi, "rodinu rodín, neustále obohacovanú životmi všetkých domácich cirkví" (pápež František, Radosť lásky, č. 87). V logu, ako aj v reálnom živote, Cirkev objíma rodinu, ochraňuje rodinu a podporuje rodinu. Keď sú naše rodiny silnejšie, spoločnosť je silnejšia a Cirkev je silnejšia.

Kríž

Kríž je azda tým najvýstižnejším symbolom Ježišovej sebaobetujúcej lásky. Sebaobetujúca láska je v samom srdci manželstva a rodinného života. Lúče symbolizujú milosť Ducha Svätého, vytekajúcu z kríža a spájajúcu naše rodiny v láske. Skrze Ducha Svätého Ježiš prebýva v našich rodinách a dáva nám silu vziať naše vlastné kríže a nasledovať ho.

Kríž vyobrazený v logu je tiež symbolom kresťanských koreňov a histórie Írska. Mnohí ho poznajú ako "pápežský kríž", ktorý sa nachádza v dublinskom parku Phoenix, jednom z najväčších oplotených mestských parkov v Európe. Práve tu sa v roku 1979 stretlo viac ako jeden milión katolíkov v rámci inej významnej udalosti: aby privítali, počúvali a modlili sa so svätým Jánom Pavlom II., ktorý bol tiež zakladateľom Svetového stretnutia rodín. Kristus je ten, ktorý nás zhromažďuje a volá nás, aby sme sa zišli opäť, a to počas Svetového stretnutia rodín v Dubline v roku 2018.

Svätá Trojica

V diele Radosť z lásky pápež František viackrát hovorí o manželstve a rodine ako o "žijúcej ikone" Najsvätejšej Trojice (č. 11, 121, 161, 314, 324). Tak ako sa rodina skrze manželstvo spája v spoločnom sebadarovaní, prijímaní a láske, odráža tajomstvo Svätej Trojice a ponára sa do "tajomstva, z ktorého vychádza každá pravá láska" (č. 63).

Trojitá špirála vyobrazená v logu vychádza z historických keltských motívov. Tieto trojité špirály nachádzame na starodávnych kameňoch a monumentoch po celom Írsku. Keď do Írska prišlo kresťanstvo, trojitá špirála (tzv. triskele) začala byť používaná ako symbol Svätej Trojice spoločne s dobre známym trojlístkom, ktorý sa spája so svätým Patrikom. Podľa tradície svätý Patrik použil trojlístok, aby vysvetlil tajomstvo Otca, Syna a Svätého Ducha zjednotených ako jedna rodina: jeden Boh a tri Božské Osoby, v dokonalom spoločenstve lásky.

Miesto a termín

Súčasťou loga je aj dátum a miesto konania Svetového stretnutia rodín, ktoré určil pápež František: Dublin, Írsko, 21. - 26. august 2018. Stať sa hostiteľom tohto podujatia je pre nás v Írsku veľká radosť a zároveň zodpovednosť. Súčasťou loga je aj priame pozvanie rodinám a jednotlivcom z celého sveta, aby prišli a pridali sa k nám na toto podujatie.

Dizajn a použitie

Logo Svetového Stretnutia Rodín 2018 bolo navrhnuté Ronaldom Lynchom z firmy Lynch Design s podporou pápežskej nadácie Pomoc Cirkvi v núdzi, Írsko.

Autorské práva

Svetové stretnutie rodín 2018 je jediným vlastníkom autorských práv a majiteľom loga Svetového stretnutia rodín 2018. Diecézy, farnosti a cirkevné organizácie môžu použiť toto logo iba na nekomerčné účely. V prípade, že by logo chceli použiť iné organizácie alebo ho použiť na iné účely, je k tomu potrebné povolenie. Prosím prečítajte si pokyny pre použitie loga, keďže sa k tomu viažu isté podmienky. V prípade, že máte záujem obdržať ďalšie pokyny či povolenie ohľadom loga, prosím kontaktujte nás cez email marketing@worldmeeting2018.ie.

Logo v iných jazykoch

Logo Svetového stretnutia rodín 2018 je k dispozícii aj v angličtine, francúzštine, nemčine, írčine, poľštine, taliančine, španielčine, portugalčine, arabčine a čínštine.