Dva postrehy k správe o účasti ľudí LGBTI na Svetovom stretnutí rodín

03.11.2017

Svetové stretnutia rodín sa uskutočňujú už 23 rokov. Je to vždy veľká udalosť, ktorá sa pripravuje vyše dvoch rokov a každý z pápežov (Ján Pavol II, Benedikt XVI. aj František) vždy pozývali celú cirkev, aby tieto stretnutia využili aj na miestnej úrovni ako cestu k ohlasovaniu Božieho posolstva o rodine a k posilneniu samotných rodín, ktoré sú pod toľkými tlakmi a ohrozeniami súčasnosti. Okrem toho, keďže Stretnutia sú udalosťou medzinárodného charakteru, píšu vždy o nej svetské aj cirkevné médiá.

Vnímam, že by bolo veľkým požehnaním, keby portály ako modlitba.sk a postoj.sk boli medzi prvými, ktoré slovenskému čitateľovi každé tri roky prinášali podrobné správy o tejto veľkej udalosti. Napríklad pred 8. Svetovým stretnutím rodín vo Filadelfii priniesla len TK KBS viac než desať správ v súvislosti s ním:

Okrem toho sa v medíách dajú nájsť desiatky ďalších správ. Medzi nimi sa tiež pred tromi rokmi objavila aj táto: https://svetkrestanstva.postoj.sk/4860/cirkev-privita-na-svetovom-stretnuti-rodin-aj-homosexualov-lobing-nepovoli

Keď som si vložil do vyhľadávania na portáloch modlitba.sk a postoj.sk heslo "svetové sretnutie rodín" našlo mi za celú históriu spolu celkovo 5 správ, z toho 3 o otvorenosti cirkvi privítať na týchto stretnutiach aj zástupcov LGBTI. (Možno však ide iba o problém s vyhľadávaním...)

Pýtam sa sám seba, či je v záujme aj týchto portálov vyhľadávať "pikošky", ktoré dráždia pozornosť ľudí alebo sú také slabé, že nemajú dosť prostriedkov na to, aby informovali komplexne? V každom prípade takéto čiastkové infromovanie je mätúce a zavádzajúce pre mnohých úprimne hľadajúcich ľudí

Druhý postreh sa týka samotného obsahu. Neviem, či je správne, aby sa na svetovom stretnutí rodín, ktoré organizuje katolícka cirkev zúčastňovali ľudia, ktorí nemajú svoje postoje zhodné s učením katolíckej cirkvi. Môžeme v tom vidieť nebezpečenstvo, že sa budú oslabovať správne postoje k dôležitým hodnotám, a že to pomýli ľudí. Ale môžme to vnímať aj ako snahu žiť v Duchu Ježiša, ktorý "neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov" (Mk 2,17). Navyše možnosť účasti či neúčasti niekoho na svetovom stretnutí rodín sa zrejme nemôže posudzovať podľa rovnakých kritérií, ako sa posudzuje napr. pristupovanie ku sviatostiam.

Na základe stáleho katolíckeho učenia platí, že ak neviem, čo je v konkrétnej situácii morálne správne a čo nesprávne, nemôžem konať v pochybnosti svedomia. Nemohol by som teda ja ako konkrétna osoba napr. organizovať svetové stretnutie rodín.  Keď však takéto stretnutie organizuje Katolícka cirkev spolu so svojou hlavou a s kolégiom biskupom, nemám kompetenciu z mojej pozície hodnotiť, či to je správne alebo nie. Môžem však na niektoré okolnosti upozorniť zodpovedných a v modlitbe za celé podujatie čakať na reakciu.

V každom prípade, ak sa bojíme o čistotu našej viery, mali by sme sa ešte viac báť toho, ktorý rozdeľuje. Aby sa za dobrým úmyslom nakoniec neskryla naša neochota niečo robiť, alebo duch kritičnosti či senzácie chtivosti alebo diablova majstrovská schopnosť klamať a rozdeľovať.

Som si istý, že univerzálna katolícka cirkev neprestala byť ani dnes, napriek všetkým ťažkostiach, vnímavá na Ducha Svätého a nepozývala by nás do niečoho, o čom by bola presvedčená, že to nie je správne. A verím, že každého z nás neopustí duch pokory, aby sme si nenamýšľali, že to vieme posúdiť lepšie ako ona.

Nech teda napriek niektorým zložitým momentom je aj budúcoročné Svetové stretnutie rodín pre mnohé rodiny príležitosťou trochu sa vymaniť z kolobehu svetských povinností a plnšie sa otvoriť Božiemu Duchu, aby čím viaceré rodiny mohli znova zatúžiť po plnosti lásky a po svätosti života vo sviatostnom poslaní, ktoré im Boh zveril. A nech je novým pozvaním aj pre tých, ktorí hodnotu tohto poslania ešte neobjavili alebo ho nemajú silu žiť.

A minimálne sa za toto stretnutie veľa modlime, aby pri tom pápež František a všetci, ktorým leží na pleciach úloha jeho organizácie, nezostali osamotení.

Roman Seko,
Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy