Katechézy SK

Rada pre rodinu KBS pripravila sériu katechéz vychádzajúcich z Povzbudenia pápeža Františka Radosť lásky, zameraných na prípravu farností na Svetové stretnutie rodín v Dubline 2018.

Ide o 7 stretnutí rodín vo farnosti, na ktorých sa bude hovoriť o Svetovom stretnutí rodín, zaznie prednáška o manželstve so svedectvom manželov a na konci sa účastníci pomodlia oficiálnu modlitbu SSR 2018. Manželia zároveň budú mať k dispozícii pracovný list, na základe ktorého budú mať počas stretnutia alebo doma možnosť porozprávať sa o témach, na ktoré možno vo víre každodennosti nezostáva čas. 

Ak chcete katechézy využiť pre prípravu vo vašej farnosti, zaregistrujte sa a pokračujte ďalej na stránke MODERÁTORI.

Ukážka prvého stretnutia:

1. stretnutie