Katechézy AMORIS

Katechézy AMORIS pripravilo na podnet Pápežskej rady Írsko, krajina, v ktorej sa v roku 2018 uskutoční Svetové stretnutie rodín. Katechézy sú zatiaľ dostupné v angličtine a niekoľkých ďalších svetových jazykoch.