Hymna

Radosť pre celú zem

Oficiálna hymna Svetového stretnutia rodín 2018

zložil Ephrem Feeley


INTRO

Láska všetko znáša, všetko vydrží

Láska je dobrotivá, láska nikdy nekončí

VERŠ 1

Láska je trpezlivá, láska je vľúdna

Láska nie je mrzutá, nie je bezočivá

Láska nie je arogantná, nevystatuje sa, ani nežiarli

ale láska sa raduje, raduje sa v pravde

REFRÉN

Radosť lásky, radosť pre celú Božiu rodinu

Radosť lásky prekračujúca čas a priestor

Naša vzájomná láska odzrkadľuje lásku Boha Otca

Radosť lásky: radosť pre celú zem

VERŠ 2

Tu v Božej rodine si každý nájde svoj domov

Každý môže nájsť spásu, utrápené duše nájdu pokoj

Tu nájdeš nehu, súcit a spravodlivosť

Tu sa k nám Boh skláňa a dotýka sa nás milosťou

REFRÉN

VERŠ 3

Láska je naším pôvodom, naším neustálym volaním

Láska je naším naplnením, v Božom obydlí

Láska je tajomstvom Otca, Syna a Ducha

Láska je spoločenstvom požehnanej Trojice

REFRÉN

VERŠ 4

Toto od nás Boh žiada: konať spravodlivo

Milovať s nehou, kráčať pokorne s Bohom

Dať naše životy v službe iným

Radosť z evanjelia je radostnou láskou Krista!

REFRÉN

Láska všetko znáša, všetko vydrží

Láska je dobrotivá, láska nikdy nekončí