Stretnutia rodín vo farnosti 

Rámcový program stretnutí:

  • spoločne si pozrieme promo-video o Svetovom stretnutí rodín 2018; 
  • povieme si o jeho hlavnej téme;
  • následne si prečítame niekoľko riadkov z Povzbudenia pápeža Františka rodinám Radosť lásky a potom 
  • moderátorský manželský pár bude hovoriť o tom, čo pre nich znamená prežívať svoje kresťanské manželstvo v duchu týchto slov a aké priority sú pre ich manželstvo dôležité;
  • po cca 20-minútovej prezentácii budú mať prítomní manželia k dispozícii niekoľko otázok na rozhovor v páre, ktorý si môžu uskutočniť aj po návrate domov;
  • na záver sa spoločne pomodlíme oficiálnu modlitbu Svetového stretnutia rodín 2018. 

Celé stretnutie je plánované na 60-90 minút. Konkrétny čas je uvedený nižšie pri každej farnosti.
Snažíme sa zabezpečiť službu mladých ľudí alebo seniorov, ktorí by sa počas stretnutia postarali o vaše menšie deti.
Ak by ste v tejto oblasti vedeli pomôcť alebo osloviť niekoho z vašich známych, zavolajte na 0911 911 760 alebo napíšte na macinko1@gmail.com (p. Marek Cinko) alebo na sekoroman@gmail.com.


Témy stretnutí:

1. Kresťanské manželstvo (Priority v manželstve) 
2. Naša každodenná láska (Rozdiely medzi mužom a ženou, Naplňovanie potrieb)
3. Rásť v manželskej láske (Komunikácia v manželstve)
4. Vášnivá láska (Vyjadrovanie pocitov v manželstve, Manželská sexualita)
5. Prijať nový život a dobre vychovávať (Úloha muža, úloha ženy, Výchova)
6. Posilňovať výchovu detí (Odovzdávanie viery)
7. Objasniť krízy, úzkosti a ťažkosti (Krízy, Odpustenie v manželstve)
8. Rodinný život v širšom zmysle (Život troch generácií) 


Ak ste súčasťou alebo vedúcim už jestvujúceho spoločenstva rodín a chceli by ste prípravné materiály využiť na obohatenie vašich stretnutí alebo ak bývate ako rodina vo farnosti, kde sa stretnutia rodín nekonajú a chceli by ste si materiály prechádzať sami, môžete si ich stiahnuť v časti MODERÁTORI. Zoznam farností, kde sa uskutočňujú stretnutia:

(ak v zozname nenájdete svoju farnosť a chceli by ste pomôcť pri realizácii prípravných stretnutí práve u vás,
kliknite SEM)

Farnosť Beluša
Každá druhá nedeľa v mesiaci o 16.00 v pastoračnom centre. Dĺžka stretnutia cca 90 minút.
moderátorský manželský pár: Peter a Mária Virgovci (0907 680 817, m.virgova@gmail.com )

Farnosť Čierne
moderátorský manželský pár:  doplníme...

Farnosť Čadca-mesto
Každá druhá nedeľa v mesiaci o 15:00 v cirkevnej škola. Dĺžka stretnutí je cca 60-90 minút.
moderátorský manželský pár: Pavol a Anna Mozolíkovci (0905 356 892, 0908 823 470, judr.mozolikova@nextra.sk)

Farnosť Čadca-Milošová
moderátorský manželský pár: Jozef a Zdenka Florekovci (0915 812 403, florekovazdenka@zoznam.sk)

Farnosť Domaniža
moderátorský manželský pár: Michal a Katarína Miškovičovci  (0905 707 573, michal159@post.sk)

Farnosť Dubnica nad Váhom
moderátorské manželské páry: 
Stanislav a Galina Farskí  (0903 765 111, farsky.stanislav@gmail.com)
Peter a Diana Liškovci  (0907 726 217, liskapeter@post.sk)
Peter a Ivana Leitmannovci 
(0903 437 804, 
ivana.leitmannova@centrum.sk)

Farnosť Gbeľany
Účastníci si vždy spoločne na stretnutí dohodnú dátum ďalšieho stretnutia, ktoré začína vždy o 15.00 na fare. Dĺžka stretnutia je cca 60 minút.
moderátorský manželský pár: Milan a Marianka Urbaníkovci  (0905 275 948 milan.urbanik@yahoo.com ) 

Farnosť Horný Vadičov
Každá druhá nedeľa v mesiaci o 15.00 v pastoračnej miestnosti na fare. Dĺžka stretnutia cca 70 minút. 
moderátorský manželský pár: Anton a Katarína Káčeríkovci  (0903 556 901, 0911 567 317, tonokacerik@gmail.com)

Farnosť Konská
moderátorský manželský pár: Igor a Silvia Miškovičovci  (0
903 044 252, miskovicova.silvia@gmail.com)

Farnosť Košeca
moderátorský manželský pár: Jaromír a Eva Flaškárovci  (0908 772 047, zeliarova@gmail.com)
Vždy si spoločne na stretnutí dohodneme dátum ďalšieho stretnutia začínajúceho zvyčajne o 15:00 na fare. Dĺžka stretnutia je cca 60 minút.

Farnosť Lazy pod Makytou
moderátorský manželský pár: Miroslav a Ingrid Ciesarovci  (0908 503 789, ingrid.ciesarova@gmail.com) 
Vždy si spoločne na stretnutí dohodneme dátum ďalšieho stretnutia, ktoré zvyčajne začína o 15:00 na fare. Dĺžka stretnutí je cca 60minút.

Farnosť Lysá pod Makytou
moderátorský manželský pár: Pavol a Martina Panáčkovci 
(0903 614 604, m.panackova@zoznam.sk)

Farnosť Lietava
moderátorský manželský pár: Peter a Mirka Valáškovci  (0902 922 841, pet.valasek@gmail.com)

Farnosť Nová Dubnica
moderátorský manželský pár: Ondrej a Ivana Hortovci  (0904 940 423, ivana.hortova@gmail.com)

Farnosť Papradno
Každá prvá nedeľa v mesiaci spravidla o 14.00 na fare. Dĺžka stretnutia cca 60-90 minút. O deti sa starajú animátori.
moderátorský manželský pár: Štefan a Janka Francistyovci  (0918 368 520, stefan.brvniste@gmail.com)

Farnosť Petrovice
Každá prvá nedeľa v mesiaci o  15.00 na fare. Dĺžka stretnutí je cca 120 minút.  O deti sa starajú animátori.
moderátorský manželský pár: Štefan a Mariana Hlavoňovci  (0907 567 657, hlavonstefan@zoznam.sk)

Farnosť Považská Bystrica - mesto
moderátorský manželský pár: Martin a Silvia Pavlíkovci

Farnosť Považská Bystrica- Rozkvet
moderátorský manželský pár: Juraj a Zlatka Žabkovci  (0903 416 536, myzabky@gmail.com)
Vždy si spoločne na stretnutí dohodneme dátum ďalšieho stretnutia, ktoré zvyčajne začína o 15:00 v Centre voľného času. Dĺžka stretnutí je cca 60minút.

Farnosť Rajecké Teplice
Účastnící si vždy spoločne na stretnutí dohodnú dátum ďalšieho stretnutia, ktoré zvykne bývať v nedeľu o 15:00 na fare.  Takže ohľadom presného dátumu najbližšieho stretnutia je potrebné kontaktovať moderátorov. Dĺžka stretnutia cca 60 minút. O deti sa môžu postarať animátori.  Stále sú vítané aj nové rodiny :)
Moderátorský manželský pár: Marián a Veronika Verešovci  (0910 969 685, dobestek@hotmail.com)

Farnosť Rosina
Väčšinou prvý alebo druhý piatok v mesiaci po večernej sv. omši o 18.00 v kostole. Dĺžka stretnutia cca 60 minút. O deti sa môžu postarať animátori. Stále sú vítané aj nové rodiny :) 
Moderátorský manželský pár: Vladimír a Anna Mečiarovci  (0949 176 921, ankamec@gmail.com)

Farnosť Stráňavy
Účastnící si vždy spoločne na stretnutí dohodnú dátum ďalšieho stretnutia, ktoré zvykne bývať v nedeľu o 15:00 v pastoračnej miestnosti na fare. Dĺžka stretnutí je cca  60-80 minút.
moderátorský manželský pár: Pavol a Katarína Čižmárikovci  (949184923, cizmarik@finpal.sk) 

Farnosť Skalité 
Každá prvá nedeľa v mesiaci o 15.15 na fare. Dĺžka stretnutia cca 90 minút. Stále sú vítané aj nové rodiny.
moderátorský manželský pár: 
Milan a Martina Majchrákovci  (0918 598 689, milanmajchrak1355@gmail.com)

Farnosť Snežnica
moderátorský manželský pár: František a Iveta Minárikovci  (0911 604 256, iveta.minarikova@prosoft.sk, minarikfrk@gmail.com)

Farnosť Štiavnik
moderátorský manželský pár: Lukáš a Alexandra 
Pastorkovci  (0944 048 276, luccianopastorek@gmail.com)

Farnosť Teplička nad Váhom
moderátorský manželský pár: Peter a Anna Ľuptákovci  (0904 130 022, luptaci@gmail.com)

Farnosť Terchová
moderátorský manželský pár: Michal a Zuzana Solenskí  (0907 695 709, bugi2@post.sk)

Farnosť Varín
Týždeň pred stretnutím je čas ohlásený vo farských oznamoch. Stretnutia prebiehajú na fare cca 60 ninút.
moderátorský manželský pár: Rudolf Mária Beniačovci  (0905 918 215, Rudolf.beniac@gmail.com)

Farnosť Veľké Rovné
moderátorský manželský pár: Emil a Anna Kondelovci 
(0905 850 686, annakondelova@gmail.com; emcokondela@gmail.com) 

Farnosť Žilina-mesto
Každá prvá nedeľa v mesiaci 11:05 - 12:05 vo farskom centre N3. Dĺžka stretnutia cca 60 minút + stretnutie s občerstvením po skončení. O deti sa starajú animátori.
moderátorský manželský pár: Ján a Lucia 
Hrkútovci  (0918 722 071, jan.hrkut@gmail.com)

Farnosť Žilina-saleziáni
moderátorský manželský pár: Karol a Eva Vlčkovci  (0902 291 246, vlcko.karol@gmail.com)
Každá prvá nedeľa v mesiaci 15:00 v Saleziánskom oratóriu.  Dĺžka stretnutia cca 90 minút O deti sa starajú animátori.

Farnosť Žilina-Vlčince
V piatok po sv. omši pre rodiny, ktorá býva raz mesačne podľa dopredu stanoveného harmonogramu o 18:30 v Klubovni Prístav pod kostolom. Dĺžka stretnutí cca 45-60 minút. O deti sa starajú animátori.
moderátorske manželské páry: 
Peter a Katarína Deverovci  (0905 152 475, peter.devera@gmail.com)
Peter a Katarína Ondrišíkovci  (0902 970 296, ondrisik.peter@gmail.com)


Ak máte záujem o upozornenie, keď bude pridaná vaša farnosť, pošlite nám svoju emailovú adresu resp. telefón:

Ak by ste radi využili túto stránku aj na poskytovanie bližších informácií ohľadom prípravy vo farnostiach mimo Žilinskej diecézy,  kontaktujte nás alebo priamo Radu pre rodinu KBS a radi vám na tejto stránke vytvoríme priestor.