Chceme sa zúčastniť

Príprava na Svetové stretnutie rodín je veľká príležitosť pre každú rodinu trochu sa zastaviť a tešiť sa z lásky, resp. túto radosť znova objavovať.

Raz za mesiac sa vo viacerých farnostiach našej diecézy budú konať stretnutia, na ktorých je vytvorený priestor aj pre vás, aby ste sa so svojou rodinou mohli na chvíľu zastaviť, niečo povzbudivé si vypočuť a navzájom sa ako manželia porozprávať o dôležitých veciach, na ktoré možno počas každodenného rytmu povinností nezostáva čas.

Témy jednotlivých stretnutí vychádzajú z apoštolského povzbudenia pápeža Františka rodinám s názvom Radosť lásky, ako si to on sám želá. 

Pozývame vás na ďalšie stretnutie

Ak ste súčasťou alebo vedúcim už jestvujúceho spoločenstva rodín a chceli by ste prípravné materiály využiť na obohatenie vašich stretnutí alebo ak bývate ako rodina vo farnosti, kde sa stretnutia rodín nekonajú a chceli by ste si materiály prechádzať sami, môžete si ich stiahnuť v časti MODERÁTORI.