1. prípravné stretnutie


° 1. časť

5´  Privítanie a video o Svetovom stretnutí rodín 2018

10´  Slovo o histórii a význame Svetových stretnutí rodín

10´  Lektúra z Posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris Laetitia (body 8, 9 a 88)

20´  Téma a svedectvo:  Poslanie a priority kresťanského manželstva       

5´  Modlitba SSR 2018


° 2. časť

45´  Práca v manželských pároch na základe pracovného listu, príp. následné zdieľanie alebo úloha na doma


Po skončení prvej resp. druhej časti môže nasledovať malé občerstvenie, ak ho bude mať kto pripraviť. :)
V každom prípade by bolo fajn, aby bol počas celého priebehu stretnutia pripravený aspoň teplý čaj a poháre.


Témy ďalších stretnutí:

1. Kresťanské manželstvo (Priority v manželstve)
2. Naša každodenná láska (Rozdiely medzi mužom a ženou, Naplňovanie potrieb)
3. Rásť v manželskej láske (Komunikácia v manželstve)
4. Vášnivá láska (Vyjadrovanie pocitov v manželstve, Manželská sexualita)
5. Prijať nový život a dobre vychovávať (Úloha muža, úloha ženy, Výchova)
6. Posilňovať výchovu detí (Odovzdávanie viery)
7. Objasniť krízy, úzkosti a ťažkosti (Krízy, Odpustenie v manželstve)
8. Rodinný život v širšom zmysle (Život troch generácií)