Prežívajme spoločne RADOSŤ z LÁSKY

List Pápeža Františka

Príprava vo farnostiach

 

Téma stretnutia rodín v mesiaci marec: 
Vášnivá láska (Vyjadrovanie pocitov v manželstve, Manželská sexualita) 

O Svetovom stretnutí rodín


Aktuality

Cestovná kancelária Miklastour bude organizovať na Stretnutie letecký zájazd. Záujemcom ponúka program v dňoch 21. - 24. augusta formou fakultatívnych výletov po Írsku, potom účasť na sobotňajšom a nedeľňajšom programe Svetového stretnutia.

Svetové stretnutia rodín sa uskutočňujú už 23 rokov. Je to vždy veľká udalosť, ktorá sa pripravuje vyše dvoch rokov a každý z pápežov (Ján Pavol II, Benedikt XVI. aj František) vždy pozývali celú cirkev, aby tieto stretnutia využili aj na miestnej úrovni ako cestu k ohlasovaniu Božieho posolstva o rodine a k posilneniu samotných rodín, ktoré sú pod...